ru ua
Головна Новини Повідомлення про кінцевих бенефіціарних власників 2020

Повідомлення про кінцевих бенефіціарних власників 2020

Повідомлення про кінцевих бенефіціарних власників 2020

 

Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб  є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).


Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи, відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».


Згідно з п. 4 Перехідних положень вищезазначеного Закону юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності даним Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Звертаємо вашу увагу на те, що поки форму та зміст структури власності затверджено не було. Проте,  Наказом Міністерства Юстиції № 3268/5 від 18.11.2016р. затверджено нові реєстраційні форми, які діють вже з 01.06.2020р.

 

Строки подання та актуалізації даних про бенефіціарів

-   При реєстрації юридичної особи (форма 2, обов’язково заповняється сторінка 2 та/або 3 та додається структура власності);

-   Якщо юридична особа зареєстрована після набрання чинності Законом України від 06.12.2019р. № 361-IX, тобто до 28.04.2020р., то діють Перехідні положення даного Закону – подання форми 6 та структури власності протягом 3 місяців з дня затвердження відповідним нормативно-правовим актом структури власності);

-   При зміні даних про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності підприємство має надати державному реєстратору оновлені дані протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення (форма 2, обов’язково заповняється сторінка 2 та/або 3 та додається структура власності), відповідно до Закону України від 15.05.2003 № 755-IV;

-   При зміні будь-яких інших даних, якщо інформація про бенефіціарів не змінювалась, то на 1 сторінці форми 2 необхідно поставити позначку в графі «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника:» в актуальному стані;

-   Надалі відомості про кінцевого бенефіціарного власника подаються щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів, відповідно до Закону України від 15.05.2003 № 755-IV (форма 6 та структура власності).

 

Відповідальність за неподання інформації

Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 000 грн. до 51 000 грн. (згідно з ч. 6 ст. 166-11 КпАП).

 

Підіб’ємо підсумки

З 01.06.2020 року використовуються нові реєстраційні форми, затверджені Наказом Міністерства Юстиції № 3268/5 від 18.11.2016р.

Державною службою фінансового моніторингу України поки не прийнято нормативно-правовий акт, який би затверджував форму та зміст структури власності, тож строк в 3 місяці поки не відраховується. 

Контакти

вул. Козацька, 120/4, Київ, 03022